МЕНЮ

БАЛАНС ЗА МЕСЕЦА

ПРОГНОЗИ НА ФЕНИКС
Прогнози: 10
Познати: 6
Отложени: 0
Непознати: 4
Баланс:-4.48
ROI:94%
ПРОГНОЗИ
Прогнози: 0
Познати: 0
Отложени: 0
Непознати: 0
Баланс:0
ROI:100%

ТЕМИ ОТ ФОРУМА

Правила за писане във форума на SportBets Bulgaria

Правила за писане във форума на SportBets Bulgaria

Правила за писане във форума на SportBets Bulgaria

ПРИЯТЕЛИ

Реклама

РЕКЛАМА

 

Позиция

Примерна позиция

Размери и големина

Цена за 1000 импресии

А. - Горе

виж примера долу

480х68

1,00лв.

B. - В дясно

виж примера долу

от 180х300 до 180х600

1,50лв.

C. - Долу

виж примера долу

480х68

0,75лв.

D. - Текстов линк

виж примера долу

до 25 символа

40лв. месечно

  1. Рекламните позиции и размери могат да бъдят обсъждани и променяни
  2. Минималният срок за реклама е една календарна седмица
  3. Рекламите се заплащат предварително
  4. SportBets България запазва правото си да откаже реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта или влиза в конфликт с вече рекламиращите рекламодатели.